WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Ruský černý teriér


Standard plemene černý teriér

FCI standard č. 327 / 4. 6. 1996 / D

PŮVOD: Rusko

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLU STANDARDU: 29. 9. 1983

KLASIFIKACE:

Skupina 2 – pinči, knírači, molossoidi a švýcarští pastevečtí psi

Sekce 1.4 – černý teriér

Bez zkoušky z výkonu.

Poznámka: Z oficiálního názvu plemene bylo na úrovni Mezinárodní kynologické federace (FCI) před časem vypuštěno přídavné jméno ruský. Stalo se tak na základě žádosti, která přišla do Bruselu z teritoria bývalého Sovětského svazu a FCI jí proto vyhověla. Název plemene je tak pro oficiální administrativu kynologů (především na výstavách, v dokumentech národních kynologických organizací a FCI) už jen černý teriér, neoficiálně se však název černý ruský teriér užívá dál, a to v celé Evropě i za mořem.
Uvedeno výborem Ruské kynologické federace dne 11. 4. 1997.
Potvrzeno Ministerstvem chovu plemenných a hospodářských zvířat Ruska dne 6. 5. 1997.

Všeobecná charakteristika: Černí teriéři jsou mohutní psi nadprůměrné výšky, se silnou kostrou a masivním osvalením. Jejich kůže je napnutá a pružná bez tvorby jakýchkoliv záhybů a laloků. Psi tohoto plemene jsou schopní obrany, nedůvěřiví vůči cizím lidem, odolní, dobře se přizpůsobují různým klimatickým podmínkám. Jsou vhodní k výcviku.

Dělítko novinek

KONSTITUCE

Pevná a odolná.
Vady: Slabá, lehká stavba kostry, nedostatečně vyvinuté osvalení.
Hrubé vady: Velmi lehká stavba kostry, slabá muskulatura, křehká a uvolněná stavba těla.

INDEX FORMÁTU

100 až 105 (poměr kohoutkové výšky k délce trupu).
Vady: delší (106 až 108)
Hrubé vady: výrazně dlouhý (více než 108)

KOHOUTKOVÁ VÝŠKA

Psi: 66–72 cm
Feny: 64–70 cm
Vady: Příliš vysoký nebo příliš nízko posazený, kohoutková výška pod 66 cm a nad 72 cm u psů, pod 64 cm a přes 70 cm u fen.
Hrubé vady: Přestavěný vzadu nebo vpředu pokleslý.
Kohoutková výška pod 65 cm a přes 74 cm u psů a pod 63 cm a přes 72 cm u fen.

POVAHA

Plemeno ztělesňuje mimořádnou aktivitu, plnou síly; psi jsou mohutní, vyrovnaní, pohyblivý a vykazují rychlou a cílevědomou obrannou reakci.
Vady: Bázlivost, zvýšená dráždivost, netečnost.
Hrubé vady: Zbabělost, mimořádná dráždivost, mimořádná měkkost.

SPECIFICKÉ POHLAVNÍ ZNAKY

Výrazné podle pohlaví. Psi jsou impozantní velikosti, samčího výrazu a kompaktnější než feny.
Vady: Lehké odchylky od typického pohlavního výrazu.
Hrubé vady: Výrazné odchylky od typického pohlavního výrazu, psi s výrazem feny.

HLAVA

dlouhá, přiměřeně úzká lebka, se zaoblenými lícemi (jařmovými oblouky). Čelo je ploché, stop je zřetelný ne však příliš výrazný. Hřbet nosu probíhá souběžně s profilem mozkovny. Nosní partie je výrazná, dopředu se lehce zužuje, její délka je poněkud kratší než lebka. Vousy a brada dodávají mordě tupý, čtyřhranný vzhled. Pysky jsou silné a masité. Horní pysky přiléhají těsně k čelisti, aniž by visely.
Vady: Lehčí hlava, klenutí čelo, nezřetelný nebo příliš výrazný stop, vystupující lícní kosti, volné pysky.
Hrubé vady: Hrubá hlava, příliš těžká nebo příliš lehká či kulatá hlava, krátký nos, nos zvednutý vzhůru, nebo špičatý nos.

UŠI

Vysoko nasazené, dopředu klopené, malé, trojúhelníkové, přední okraj boltce přiléhá těsně k lebce.
Vady: Nízko nasazené uši, dlouhé nebo vlající, nebo do strany nesené boltce.
Hrubé vady: Vzpřímené nebo polovzpřímené boltce.

OČI

Malé, oválné, šikmo nasazené, tmavé.
Vady: Velké nebo ne zcela tmavé oči, viditelné třetí víčko, pokleslá víčka, bílé skvrny na duhovce.
Hrubé vady: Světlé nebo jinobarevné oči.

CHRUP

Zuby jsou silné, bílé, těsně uzavřené, řezáky jsou uspořádány v jedné řadě a vykazují nůžkový skus.
Vady: Nevyvinuté (drobné) zuby, neodpovídající stáří psa, vychýlené zuby, pokud neovlivňují nepříznivě správný skus, chybějící více jak 2 x P1 nebo 1 x P2, slabý zubní kámen.
Hrubé vady: Velmi malé nebo chybějící zuby, řezáky stojící nepravidelně v řadě, celkové odchylky od pravidelného nůžkového skusu, absence jednoho řezáku nebo špičáku, absence P3 nebo P4, nebo jednoho moláru, silně narušená sklovina.

KRK

Dlouhý, mohutný, suchý, nesený pod úhlem 40–45° ke hřbetní linii.
Vady: Krátký nebo příliš osvalený krk, volná kůže na hrdle, nízko nasazený krk.

HRUDNÍK

Prostorný, hluboký, dobře klenutý, dosahující k loktu nebo ještě o něco níže.
Vady: Nedostatečný objem hrudníku, hrudník nedosahující k loktu, příliš zploštělý ze stran.
Hrubé vady: Sudovitý, příliš široký, nedostatečně hluboký, příliš plochý nebo úzký hrudník.

BŘICHO

Dolní linie v prodloužení dolní linie hrudníku dozadu harmonicky stoupající.
Vady: Linie břicha klesající směrem dozadu, nebo příliš vtažená.

KOHOUTEK

Výrazný nad horní hranicí hřbetu.
Vady: nízký, slabě vyvinutý kohoutek.

HŘBET

Rovný, široký, silně osvalený.
Vady: Měkký, úzký, nedostatečně osvalený hřbet.
Hrubé vady: Pronesený nebo klenutý hřbet.

BEDRA

Krátká, široká, svalnatá, lehce klenutá.
Vady: Dlouhá nebo zcela rovná bedra.
Hrubé vady: Bedra pronesená, úzká nebo silně klenutá.

ZÁĎ

Široká, dobře osvalená, jinak znatelně k vysoko nasazenému ocasu spadající.
Vady: Vodorovná nebo spadající záď, nedostatečně osvalená.
Hrubé vady: Výrazně spadající nebo úzká záď.

OCAS

Vysoko nasazený, silný, krátký (kupírovaný na 3 až 4 obratle).
Vady: Nízko nasazený nebo nesprávně kupírovaný ocas.
Hrubé vady: Nekupírovaný ocas.

HRUDNÍ KONČETINA

Při pohledu zepředu jsou končetiny rovné a rovnoběžné. Úhel mezi lopatkou a kostí pažní je asi 110°. Lokty jsou výrazné, dozadu uložené. Předloktí jsou rovná a silná. Nadprstí je krátké a postavené zpříma.
Vady: Poněkud strmá lopatka, loket lehce ven nebo dovnitř vychýlený, nadprstí měkké, dovnitř nebo vně postavené.
Hrubé vady: Strmá lopatka, silně vybočení nebo vbočení loktů, nerovná předloktí, příliš výrazné zápěstí, prošlápnutá tlapka.

PÁNEVNÍ KONČETINA

Při pohledu zezadu jsou končetiny rovné a rovnoběžné, stojí poněkud šíře než přední končetiny. Stehna jsou silně osvalená a dobře vyvinutá. Bérce jsou dlouhé a šikmo postavené. Hlezna jsou výrazná a dobře formovaná. Nárty jsou výrazné, dlouhé a téměř svisle postavené.
Vady: Nedostatečně vyvinuté osvalení, krátký bérec, hlezna vbočená nebo vybočená, málo nebo silně úhlená, zaječí tlapka.
Hrubé vady: Shora uvedené vady, avšak výraznější, zadní končetina přestavěná, hlezna strmá nebo přeúhlená.

POHYB

Volný, harmonický, lehký. Pro toto plemeno jsou typickými pohyby krátký klus nebo cval. Při klusu se končetiny pohybují v přímé linii dopředu, při čemž hrudní končetiny došlapují přibližně na středovou linii, hřbet a bedra pružně pérují.
Vady: Pohyb v ne zcela přímé linii, malá pružnost při natažení kloubů předních nebo zadních končetin.
Hrubé vady: Vázaný nebo těžkopádný pohyb, do strany se vystavující zadní končetina v pohybu (podobný pohybu kraba), silně spadající záď (při pohybu rolující se zadní končetiny), mimochod.

TLAPY

Velké a silné, kulaté, s výraznými polštářky.
Vady: Protažené tlapy.
Hrubé vady: Slabé nebo silné tlapy.

OSRSTĚNÍ

Srst tvrdá, hustá, těsně přiléhavá hrubá srst. Lomeně působící srst dlouhá 4 až 10 cm pokrývá celé tělo. Převislá srst na jednotlivých částech těla je dobře vyvinuta. Na nosní partii tvoří na horních pyscích hrubý, kartáči podobný vous, na dolní čelisti bradku. Obočí je hrubé a rozježené. Delší srst na krku a kohoutku tvoří hřívu. Hrudní končetiny jsou až po loket, pánevní pak až po stehno chráněny dlouhou, hrubou srstí. Podsada je přiléhavá a hustá.
Vady: Odstávající ne načechraně působící srst, zvlněná, jemná srst, délka srsti přes 10 cm, řídké závěsy na hlavě a končetinách. Kudrnatá srst.
Hrubé vady: Délka srsti přes 15 cm, měkká, hladká, splihlá, nebo krátká hladká srst, žádný závěs na hlavě a končetinách.

BARVA

Černá nebo černá se šedivými chlupy.
Vady: Hnědá nebo našedlá barva, malá bílá skvrna na předhrudí.
Hrubé vady: Celkově hnědá nebo šedá barva, rezavé skvrny, bílé skvrny na dolní čelisti, hlavě, krku a na končetinách.

Dělítko novinek

VADY A NEDOSTATKY

Každá odchylka od výše uvedených bodů musí být hodnocena jako chyba, jejíž ohodnocení musí předně odpovídat stupni této odchylky.

VYLUČUJÍCÍ VADY

Všechny odchylky od normálního nůžkového skusu. Skvrnitá srst, bílá barva na končetinách, rezavé skvrny, šedé zbarvení Absence jednoho řezáku nebo jednoho špičáku. Absence jednoho P3 nebo P4 nebo jednoho moláru.
Pozn.: Psi musí vykazovat normálně vyvinutá varlata zřetelně zcela uložená v šourku.