WWW.VYBERPSA.CZ – VYBER SI SPRÁVNÉHO PSA

Welššpringršpaněl

Jedno z nejpůvodnějších plemen španělů (spanielů).
Tito psi jsou stavěni pro tvrdou práci. Jsou odolní, pohybliví, rychlí a hlavně velmi temperamentní a stále plní energie. Protože nebyli kříženi s jinými plemeny, stále si udržují velmi dobré lovecké vlastnosti. Při dobrém vedení a výcviku se stávají všestranně využitelným loveckým psem.
Pro svůj ušlechtilý vzhled, inteligenci a přítulnou povahu jsou však i skvělými společníky a dá se říci i domácími mazlíčky.
Vyžadují dostatek pohybu, vlídné zacházení, ale také velmi důslednou výchovu a výcvik.

Popis plemene převzat z webu chovatelské stanice Han-Ende.


WELSH SPRINGER SPANIEL

Standard FCI č. 126/23.11.2009/F

Překlad do francouzštiny: Prof. R. Triquet
Překlad z francouzštiny: Helena Dvořáková

Původ: Velká Británie

Datum zveřejnění platného standardu: 28.07.2009

Použití: lovecký slidič

Klasifikace FCI: Skupina 8 psi přinašeči zvěře, lovečtí slidiči, vodní psi.
Sekce 2 lovečtí slidiči
S pracovní zkouškou.

Celkový vzhled: je to pes harmonického vzhledu, kompaktní, na nepříliš vysokých nohou,
jeho tělesná stavba svědčí o odolnosti, je stavěný pro práci v obtížných podmínkách.
Pohybuje se rychle a je aktivní, vyzařuje z něj elán a podnikavost.

Použití/Povaha: je to plemeno výrazně upevněné, starobylého původu, čisté krve. Je to pes
silný, veselý a velmi aktivní. Je od přirozenosti hodný, nikdy není agresivní, ani
bázlivý.

Hlava:
Část mozková:
Mozkovna: přiměřeně dlouhá, klenutá ve tvaru lomeného oblouku. Je výrazně modelovaná
pod očima.
Stop: dobře patrný.

Část obličejová:
Nos: je tmavě masový. Nozdry jsou velké, dobře otevřené.
Čenichová partie: je prostřední délky, poměrně hranatá, nosní hřbet je rovný.
Čelisti/Zuby: čelisti jsou silné, mají perfektní skus, kompletní a dobře postavené řezáky
s nůžkovým skusem, což značí, že horní řezáky těsně překrývají spodní a jsou
postavené kolmo v čelistech.
Oči: zbarvené oříškově, dosti velké, nejsou vystouplé; mají milý výraz; spojivky nejsou
viditelné.
Uši: jsou středně nízko nasazené, visí podél lící; zdají se malé a směrem ke konci se
zužují; jejich tvar poněkud připomíná vinný list.

Krk: je dlouhý a osvalený, bez laloku, dobře uložený mezi šikmě postavenými lopatkami.

Tělo: není moc dlouhé, je silné a svalnaté; délka těla je v souladu s výškou končetin.
Bedra: jsou svalnatá, mírně klenutá, dobře spojená se hřbetem.
Hrudník: sternální oblast dosahuje hluboko; žebra jsou dobře vyklenutá.

Ocas: obvykle se krátí. Krácený ocas je nasazený nízko, nikdy není nesený nad úrovní
hřbetu, stále v živém pohybu.
Nekrácený ocas: je nízko nasazený, střední délky, nikdy není nesený nad úrovní
hřbetu, v akci se živě pohybuje. Srst tvoří vlajku. Jeho délka je přiměřená velikosti
těla.

Končetiny:

Hrudní končetiny: jsou středně dlouhé, rovné, se silnou kostrou.
Přední tlapky: kulaté, se silnými polštářky. Jsou uzavřené, tlapky jsou kočičí, nejsou ani velké, ani měkké.

Pánevní končetiny: jsou silné a svalnaté, široce postavené a plně vyvinuté. Mají korektní
kostru.
Koleno: je mírně zaúhlené, rovně postavené (nevybočuje ani není vbočené).
Bérce: postavené v ose.
Hlezna: postavená v ose.
Zadní tlapky: kulaté, se silnými polštářky. Jsou uzavřené, tlapky jsou kočičí, nejsou ani velké, ani měkké.

Pohyb: pohyb je rovnoměrný, prostorný, pokrývá hodně terénu; vychází ze zádi.

Zevnějšek:
Srst: je rovná, hladká; má hedvábnou texturu, je hustá, nikdy tvrdá nebo zvlněná.
Kudrnatá srst je nežádoucí. Na hrudních i pánevních končetinách tvoří srst středně
dlouhé praporce. Také na uších a na ocase tvoří srst mírné praporce.
Zbarvení: jasně červené a bílé. Žádná jiná barva se nepřipouští.
Výška:
Přibližná kohoutková výška: Psi: 48 cm (19 palců)
Feny: 46 cm (18 palců)
Chyby:
Všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a jejich vlivu na spokojený život psa a jeho schopnost tradičního pracovního využití.

Vady, vedoucí k diskvalifikaci:
• bázlivost, agresivita
• všichni psi, kteří vykazují zjevné fyzické postižení anebo poruchy chování, musí být diskvalifikováni

NB: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.